3 เทคโนโลยีการศึกษาที่น่าจับตาตามอง

55

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากต่อการใช้ชีวิต โดยมีความหลากหลายให้เลือกใช้อย่าง การซื้อของ การติดต่อสื่อสาร การทำงาน และขับเคลื่อนธุรกิจ นอกจากนี้แล้ว ยังเป็นการพัฒนาไปยังรูปแบบของการศึกษาที่ให้ผม และมีประสิทธิภาพด้วยการนำเอาข้อมูลต่าง ๆ เอามาศึกษาด้วยการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้

เทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาการศึกษา

การนำเสมอรูปแบบการพัฒนาผ่านระบบเทคโนโลยีการศึกษา ที่ได้มีการพัฒนาออกมาจนเข้าสู่กระบวนการ รวิเคราะห์ จึงได้มีเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้มากมายที่ตอบโจทย์และเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมของผู้เรียน ซึ่งเทคโนโลยีทางการศึกษาที่น่าจับตามองในเวลานี้ สามารถนำเอาไปต่อยอดการเรียนรู้ในด้านอื่น ๆ ได้อีกมากมาย เช่น

  1. การเรียนรู้แบบไฮบริด (Hybrid Learning)

การเรียนรู้แบบผสมผสาน หรือแบบไฮบริด เป็นระบบการจัดการการเรียนรู้ ที่ให้ผลโดยตรง โดยการเรียนรู้ที่เปิดกว้าง โดยที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้หลายรูปแบบ เป็นเทคโนโลยีการศึกษาที่ผู้เรียนสามารถโต้ตอบ หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับคนอื่นได้

เป้าหมายการเรียนรู้แบบไฮบริด ก็เพื่อต้องการปรับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ให้เข้ากับสิ่งที่ต้องการที่จะทำการเรียนรู้ในขณะนั้น ๆ ให้มีความเหมาะสมต่อการแลกเปลี่ยนที่ต้องการ ซึ่งผู้เรียนรู้สามารถพบปะกับผู้เรียนอื่น ๆ ที่กำลังเรียนรู้ในเรื่องเดียวกันได้ เพื่อความเข้าใจในเนื้อหาที่กำลังเรียนร่วมกัน

  1. เทคโนโลยีจากเกม (Gamification)

Gamification เป็นรูปแบบของการนำเสนอการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ที่ได้นเอาเทคโนโลยีการศึกษาเข้ามาเป็นส่วนผสมให้เข้ากับการออกแบบในรูปแบบเกมที่น่าสนใจ เป็นตัวช่วยให้มีความสนใจเป็นอย่างมากต่อผู้ที่กำลังเรียนรู้ในบทเรียนนั้น ๆ รวมไปถึงเป็นหนึ่งในวิธีที่สามารถดึงดูดบรรยากาศให้มีความสนุกสนาน ทำให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างสนุกมากยิ่งขึ้น

การใช้ Gamification ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานเฉพาะการใช้สอนบนสื่อดิจิทัลเพียงเท่านั้น เพราะยังสามารถนำเอาไปดัดแปลงในการเรียนรู้ในห้องเรียนจริงได้อีกด้วย โดยเฉพาะกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการนำเสนอในรูปแบบกลุ่ม ที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้ ได้ร่วมกันแก้ปัญหา ที่ถูกสร้างขึ้นมาในรูปแบบที่สนุกสนาน ที่สำคัญสามารถนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

  1. การเรียนรู้แบบไมโคร (Microlearning)

ถ้าหากการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ที่เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ได้รับการพัฒนาออกมาให้เป็นการศึกษาที่กำลังเรียนรู้อยู่ในขณะนี้ ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้ที่ผ่านสมาร์ทโฟน แหล่งข้อมูลขนาดเล็กที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกหัวข้อที่อยากจะเรียนรู้ได้ โดยส่วนใหญ่แล้วจะนิยมศึกในรูปแบบคอนเทนต์ให้ความรู้ที่สั้น และกระชับ โดยที่ผู้เรียนรู้สามารถเลือกเรียนรู้ในเรื่องที่สนใจ ที่เฉพาะเจาะจงได้ตามความต้องการ

ถึงแม้ว่าการเรียนรู้แบบไมโคร จะไม่ใช่การเรียนรู้ที่เต็มรูปแบบ แต่เป็นการเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยเป็นเกร็ดความรู้ที่ได้มาจากการใช้งานสมาร์ทโฟน อาจจะเป็นเวลาสั้น ๆ ในการเรียนการสอน 10-20 นาที ก็สามารถได้รับเกร็ดความรู้ต่าง ๆ ที่น่าสนใจนำเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน.

จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่นำเอามาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย สามารถนำเอามาประยุกต์ให้เป็นการเรียนรู้ให้กับระบบการศึกษาได้ ทำให้ระบบการศึกษาไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ภายในห้องเรียน หรือในหนังสือเพียงเท่านั้น เทคโนโลยีการศึกยังคงเป็นทางเลือกให้สามารถเรียนรู้ได้ในรูปแบบ ภาพ เสียง และวิดิโอ พร้อมเพิ่มทักษะที่น่าตื่นเต้นด้วยการเล่าเรื่องในแต่ละรูปแบบ ที่สำคัญยังคงนำเอาไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวันได้อีกมากมายอีกด้วย