ตำราอายตนะ 6 หลักการทำนายตามอายตนะ

134

หากใครมีความรู้ในเรื่องโหราศาสตร์หรือชื่นชอบที่จะเรียนรู้ทางด้านนี้ก็จะรู้ว่ามันคือการพยากรณ์โชคชะตาที่อาจจะเกิดขึ้น โดยที่ ตำราอายตนะ 6 ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ใช้ในการพยากรณ์โดยการเอาอักษรชื่อ และสกุล มาใช้ในการทำนายออกมาว่าคนๆนั้นจะมีลักษณะนิสัยหรืออารมณ์เป็นอย่างไร

อายตนะ 6 คืออะไร มีอะไรบ้าง

อายตนะ 6 คือ สิ่งที่เป็นสื่อที่ใช้ในการติดต่อกันระหว่างสิ่งภายนอกและสิ่งภายใน โดยมันจะทำให้เราเกิดความรู้สึกขึ้น โดยจะแบ่งเป็นอายตนะภายนอกซึ่งก็คือสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวเรา มีด้วยกัน 6 อย่าง และอาตนะภายในซึ่งก็คือสิ่งที่อยู่ภายในตัวเรามี 6 อย่าง

อายตนะภายนอกมีดังนี้

 1. รูปายตนะ คือ รูป สี และสิ่งต่างๆที่เรามองเห็นที่กระทบกับตาของเรา
 2. สัททายตนะ คือ เสียงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสียงพูด เสียงเพลง เสียงฟ้าร้อง และอีกมายมายหลายเสียงที่มากระทบกับหูของเรา
 3. คันธายตนะ คือ กลิ่นต่างๆมากมาย ที่มากระทบกับจมูกของเรา
 4. รสายตนะ คือ รสต่างๆ ที่มันมากระทบกับลิ้นของเรา
 5. โผฏฐัพพายตนะ คือ สัมผัสต่างๆ เช่น หนาว ร้อน เย็น อ่อน แข็ง ที่มากระทบกับกายของเรา
 6. ธัมมายตนะ คือ อารมณ์ต่างๆ ที่มากระทบจิตใจเรา

อายตนะภายในมีดังนี้

 1. จักขายตนะ คือ ประสาทตาที่มองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัว
 2. โสตายตนะ คือ ประสาทหูที่ได้ยินเสียงต่างๆ
 3. ฆานายตนะ คือ ประสาทรับกลิ่นที่สามารถได้กลิ่นต่างๆ
 4. ชิวหายตนะ คือ ประสาทรับรสที่จะรับรสชาติต่างๆ
 5. กายายตนะ คือ กายประสาทที่ได้รับจากการสัมผัสสิ่งต่างๆ
 6. มนายตนะ คือ จิตที่รับรู้ได้ถึงอารมณ์ทั้งหมด

โดยหลักการทำนายตามหลักอายตนะ 6 นั้น จะทำการถอดรหัสตัวอักษรของชื่อ และสกุล ด้วยกำลังจากพระเคราะห์ของดวงดาว ถอดรหัสออกมาเป็นตัวเลขคล้ายกับหลักการณ์ของเลขศาสตร์ แล้วนำมาบวกกันจนได้ตัวเลขหลักเดียว แล้วนำผลบวกเลข 1-9 ไปอ่านดูคำทำนาย

คำทำนายตามหลักอายตนะ 6

เลข 1 เปรียบดั่งผู้เป็นพ่อ มีความเป็นผู้นำสูง มีความอดทนเป็นอย่างมาก สามารถดูแลครอบครัวให้อยู่ดีมีสุขได้ เป็นที่รักใคร่ของผู้คน

เลข 2 เปรียบดั่งผู้เป็นแม่ จิตใจอ่อนโยน มีเมตตาต่อผู้อื่น มีความสุขทั้งกายและใจ ผู้คนมักที่จะไปมาหาสู่ด้วย

เลข 3 เหมือนกับคนรับใช้ ที่จะต้องคอยแคร์ คอยปรนนิบัติผู้อื่น มีชีวิตที่ยากลำบาก อาภัพ น้อยหน้าผู้อื่น คนดูถูกเหยียดหยาม หาคนที่มีความจริงใจด้วยยาก

เลข 4 เป็นคนที่มีลักษณะนิสัยน้อยใจเก่ง ใครว่านิดๆหน่อยๆก็เอาเก็บไปคิด เก็บเอาไปเสียใจ ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง อะไรมากระทบจิตใจนิดหน่อยก็จะหวั่นไหว เศร้า เสียใจ คนที่อยู่ใกล้ตัวมักไม่รักและตีตนออกห่าง

เลข 5 เป็นดั่งยักษ์ โมโหร้ายง่าย เชื่อมั่นตัวเองเกินไป ควบคุมอารมณ์โกรธของตัวเองไม่ได้ ผู้คนมักถอยออกห่าง

เลข 6 เป็นดั่งราชินี ผู้คนรักใคร่นับหน้าถือตา มีวาสนาสูง ไปไหนคนก็นิยมชมชอบอยากมาอยู่ใกล้ๆ หน้าตาเบิกบาน มีความสุขทั้งกายและใจ

เลข 7 เป็นดั่งปุโรหิต ที่จะต้องใช้วาจาที่ดีมีเหตุผลก่อนคนถึงจะเชื่อ เป็นที่รักใคร่ของผู้คน แต่ข้อเสียคือจะเป็นคนที่หงุดหงิดง่าย อารมณ์เสียง่าย

เลข 8 เป็นเจ้าเป็นนายคนมีบารมีมาก เป็นที่น่าเกรงขามและผู้อื่นให้ความเคารพ มีหน้าที่การงานที่จะต้องรับผิดชอบมากมาย แต่ก็มีความสุขดี

เลข 9 เป็นดั่งราชา คนอื่นให้ความยกย่อง มีบารมีมาก มีเมตตาต่อผู้อื่น ผู้คนให้ความเคารพรัก มีความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างสูง

เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับความรู้ในเรื่องของ ตำราอายตนะ 6 ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการพยากรณ์โชคชะตาทางด้านนี้ การพยากรณ์หรือคำทำนายอาจจะไม่ได้เป็นทั้งหมดของชีวิต แต่อย่างน้อยมันก็จะช่วยให้เราได้คิดและได้ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้