ทำความรู้จักกับมะเร็งเต้านม

23

ในแต่ละปี มีจำนวนการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมเป็นจำนวนมาก โดยมะเร็งเต้านม คือความผิดปกติที่สามารถเกิดขึ้นมาได้จากหลายสาเหตุ เป็นความผิดปกติในส่วนของเซลล์ที่อยู่ภายในท่อน้ำนม หรือต่อมน้ำนม โดยที่เซลล์เหล่านี้จะมีการแบ่งตัวที่ผิดปกติ ในรูปแบบที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดยที่จะแพร่กระจายไปตามทางเดินน้ำเหลือง โดยจะไปเติมโตอยู่ในส่วนของอวัยวะที่ใกล้เคียง เช่น ต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ หรือแพร่กระจายไปสู่อวัยวะที่อยู่ห่างไกล เช่น กระดูก ปอด ตับ และสมอง โดยเป็นอาการเดียวกันกับที่เกิดกับมะเร็งชนิดอื่น ๆ

ทำความรู้จักกับเต้านม

เต้านมกับส่วนประกอบของโครงสร้างที่สำคัญของร่างกาย พื้นฐานของเต้านมจะมีส่วนประกอบอยู่ด้วยกันหลายชนิด เช่น ไขมัน ต่อมน้ำนม ที่ทำหน้าที่ในการผลิตน้ำนม และท่อน้ำนม ที่ทำหน้าที่เป็นตัวรวบรวมน้ำนมที่ผลิตออกมาจากต่อมน้ำนม โดยที่เซลล์เหล่านี้ จะสามารถกลายพันธุ์มาเป็นภาวะที่สามารถเกิดเป็นมะเร็งได้ทั้งนั้น แต่ความผิดปกติที่จะพบบ่อยมากที่สุด ที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็งเต้านมก็คือ เซลล์ท่อน้ำนม

มะเร็งเต้านมยังคงเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยอันดับ 1 ในผู้หญิง

จากข้อมูลที่ได้มีการบันทึกเอาไว้ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้บอกตัวเลขที่น่าสนใจเอาไว้ว่า มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบเจอบ่อยเป็นอันดับ 1 ของผู้หญิงทั่วโลก จากสถิติได้บอกเอาไว้ว่า โอกาสเจอมะเร็งเต้านมในผู้หญิง มีจำนวนที่มากกว่าผู้ชายอย่างเห็นได้ชัด โดยที่ผู้ชายจะพบเจอเพียงแค่ 1% ของมะเร็งเต้านมทั้งหมด และข้อมูลของปี พ.ศ.2559 ก็พบว่าจำนวนผู้ป่วยที่ตรวจเจอเชื้อมะเร็งมากที่สุดอันดับ 1 ก็คือ มะเร็งเต้านม

สาเหตุของการเกิดมะเร็งเต้านม

1.ความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ : มะเร็งเต้านมที่เป็นสาเหตุของโรคทางพันธุกรรม ถ้าหากประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อน โดยเฉพาะญาติที่เป็นสายตรงที่มีการตรวจพบว่าเป็นมะเร็งเต้านม ก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมมากขึ้นไปอีก

2.อายุ : ถือเป็นเรื่องปกติ ถ้าหากมีอายุมากขึ้น การทำงานที่ผิดปกติของเซลล์ก็จะเกิดตามมา โดยที่โอกาสผิดปกติของยีนที่จะเกิดขึ้นในเซลล์ก็จะมีโอกาสเกิดเพิ่มขึ้น เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่จะทำให้เกิดโรคมะเร็งได้

3.มีประจำเดือนน้อย : เงื่อนไขในข้อนี้จะมีข้อสังเกตคือ มีประจำเดือนที่น้อยกว่า 12 ปี หรือหมดประจำเดือนช้ากว่าปกติ โดยมีอายุมากกว่า 50 ปี ซึ่งสาเหตุที่ทำให้มีโอกาสเกิดโรคมะเร็งเต้านมได้ก็เพราะ ร่างกายสัมผัสกับฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนนานกว่าผู้หญิงปกติ

4.เต้านมมีเนื้อเยื่อแน่น : การที่มีต่อมน้ำนมในปริมาณที่มากกว่าผู้หญิงทั่วไป จึงเป็นสาเหตุให้มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมเพิ่มมากขึ้น และอีกนัยหนึ่งก็คือ การที่แพทย์เฉพาะทางตรวจวินิจฉัยความผิดปกติได้ยาก ไม่ว่าจะเป็นการตรวจเต้านมหรือการใช้เครื่องมือช่วยวินิจฉัย

ทั้งหมดนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างคร่าว ๆ ของอาการทั้งหมด ที่เป็นปัจจัยที่สามารถทำให้เกิดภาวะของการเกิดมะเร็งเต้านมได้ ถ้าหากใครที่พบว่าตัวเองเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งจากที่กล่าวไป ซึ่งถือว่าเป็นอาการที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมเป็นอย่างมาก ให้รีบเข้ารับคำปรึกษา และตรวจมะเร็งเต้านมจากแพทย์เฉพาะทางในทันที